Надзорни одбор

Радосав Гојак, председник Надзорног одбора

Рођен: 15. 07. 1965. године, Пријепоље, Србија.

По занимању: Дипломирани економиста – Универзитет у Београду, Економски факултет у Београду.

Радно искуство:

Предузетник – Стечајни управник од 25.12.2013. године и даље, (вишегодишње искуство у вођењу следећих стечајних поступака Велефарм ВФБ доо – у стечају, Хладњача Апатин доо – у стечају, Бета 23 доо – у стечају, ПКБ Воћарске плантаже доо – у стечају, Мотус доо – у стечају, ЕИ Пионир КТ – у стечају и Трансјугошпед ДП – у стечају

Финансијски директор у Дипломат МТ Београд од 01.09.2008 до 24.12.2013. године;

Финансијски директор у Холдинг Термоелектро а.д. Београд од 04.10.2002. до 01.09.2008. године;

Шеф финансијске оперативе у Холдинг Термоелектро а.д. Београд од 20.11.1998. до 04.10.2002. године;

Водећи економиста у финансијској оперативи у Холдинг Термоелектро а.д. Београд од 13.07.1992. до 20.11.1998. године.

Лиценце: Стечајни управник, овлашћени рачуновођа, ревизор, судски вештак економско финансијске струке.

Језик: Руски и енглески – средњи ниво.

Ожењен, отац двоје деце.

Немања Јерковић, члан Надзорног одбора

Рођен: 25. 02. 1978. године, Београд, Србија.

По занимању: Дипломирани економиста – Мастер банкарства и финансија, Мегатренд универзитет, Факултет за пословне студије.

Радно искуство:

Директор у „Master buildings“ doo, управљање ланцем ресторана у чијем су саставу 3 објекта са преко 50 запослених од јануара 2009. године и тренутно.

Инвеститор/предузимач-самозапослен, финасирање и изградња 9 стамбених објеката од јануара 2005. године и тренутно.

Власник/директор у „Profesional“ од Новембра 2002. године до децембра 2006. године.

Способности и компетенције:

Више од 15 година професионалног искуства у успешном вођењу приватних предузећа кроз предузетничке активности у различитим делатностима у Србији (сектор грађевине, угоститељства и сектор услуга). Искусан у сарадњи и пословном умрежавању, учествовао у дијалогу са иностраним партнерима.  Поседује аналитичке способности и велико искуство у дизајну и вођењу интервјуа и пословних упитника.

Језик: Енглески – средњи ниво.

Слободан Стојчић, члан Надзорног одбора, представник запослених ЈВП ʺБеоградводеʺ

Рођен: 21. 02. 1962. године, Краљево, Србија.

Образовање:

ОШ „Радоје Домановић“ – Нови Београд, II београдска гимназија,  Грађевински факултет Универзитета у Београду – хидротехнички смер

Радно искуство:

1989. – 1991. Институт „Јарослав Черни“, Институт за хидраулику (три месеца годишње, преко Омл. задруге), 01.01.1992. – 31.12.2004. „ДВ Инжењеринг“ – Нови Београд, 01.01.2005. – 22.08.2008. Градска управа Града Београда – Секретаријат за комуналне и стамбене послове, од 23.08.2008. – ЈВП „Београдводе“.

У предузећу „ДВ Инжењеринг“ радио на пословима техничког руководиоца. У Секретаријату за комуналне и стамбене послове Града Београда радио на руководећим пословима заменика секретара од 01.01.2005. до 22.08.2008. године (у оквиру Секретаријата су и Управа за воде и Управа за енергетику).

У ЈВП „Београдводе“ од 23.08.2008. до 06.03.2013. године радио као шеф Службе припреме и пројектовања, од 07.03.2013. до 23.11.2016. године радио као директор Сектора за инжењеринг, а од 24.11.2016. године ради као руководилац Сектора за инжењеринг и оперативу.

Стручни испит за дипломиране грађевинске инжењере – одсек за хидротехнику положио 09.03.1993.године. Стручни испит за запослене у органима државне управе положио 08.02.2006.године.

Поседује лиценце Инжењерске коморе Србије за одговорног пројектанта грађевинских објеката хидроградње 313, одговорног извођача радова грађевинских конструкција и грађевинско – занатских радова на објектима хидроградње 413 и одговорног извођача радова хидротехничких објеката и инсталација водовода и канализације 414.

Био одговорни извођач радова на чишћењу канала у кругу ТЕК-а, изради канала од пумпне станице у Вреоцима, експлоатацији и одржавању дренажних система на десној обали Саве, уређењу водотока на територији Града Београда,  одржавању улива водотока у колекторе,  редовном одржавању објеката за одбрану од поплава, регулацији Каљавог потока, регулацији потока Мостирина, регулацији Камендолског, Дубочајског потока …

Био надзорни орган на радовима на рехабилитацији каналске мреже у ХМС Панчевачки рит, при сузбијању нежељене вегетације, радовима на санацији дела обалоутврде у Гроцкој, радовима на санацији облоге на Миријевском потоку и изради потпорног зида на Барајевској реци, зацевљењу Жарковачког потока …

Приликом поплава 2006. године био члан Градског штаба за одбрану од поплава. 2013. године био заменик главног руководиоца одбране од поплава за унутрашње воде на водном подручју Београд (Службени гласник Републике Србије бр. 8/13 од 25.01.2013. године), а 2014. заменик руководиоца одбране од поплава на водном подручју Београд (Службени гласник Републике Србије бр. 4/14 од 17.01.2014. године).

Бавио се компјутерским програмирањем. Ради у програмима MS Office, AutoCad. Говори енглески језик.

Ожењен, отац двоје деце.