Контакт

 

ЈВП „Београдводе“

Ул. Светозара Ћоровића бр. 15,

11000 Београд/Палилула

Телефон: (011) 322 91 55;

Факс: (011) 322 91 56

e-mail: office@beogradvode.com; 

            info@beogradvode.com

Радна јединица Макиш и Гроцка

Ул. Обреновачки пут бр.55а,

11000 Београд/Чукарица

Телефон: (011) 355 70 60

Радна јединица Обреновац

Улица 6. бр.10,

11500 Обреновац

Телефон: (011) 872 11 31;

Факс: (011) 872 08 31

Радна јединца Лазаревац

Ул. 3.октобра бр.214,

11550 Лазаревац/Велики Црљени

(011) 816 11 11